Firma Plynosystém s.r.o., Podzámčí 60, 763 61 Napajedla je stavebně-montážní společností, která vznikla v roce 1995 a zabývá se dodávkou a montáží vyhrazených plynových zařízení:

 

- středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky dle ČSN EN 12007-1,2,3,4,TPG 70201,TPG 70204

- regulační stanice plynu dle ČSN EN 12186

- průmyslové plynovody dle ČSN EN 15001

- domovní plynovody dle ČSN EN 1775, TPG 70401

- instalace plynových spotřebičů do výkonu 50kW

- instalace plynových spotřebičů s výkonem nad 50 kW

- rekonstrukcí kotelen a výměníkových stanic

- dodávkou a montáží domovních vodovodů z plastů, z pozinkované oceli, mědi

- dodávkou a montáží topení z plastů, mědi, oceli

- dodávkou a montáží teplovodů a horkovodů z předizolovaného potrubí, oceli

- výstavba vodovodů a kanalizací

 

Základní kapitál firmy činí : 1.750.000 Kč.

 

Firma je pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, a.s. z odpovědnosti za škodu ve výši 20 mil.korun.

Je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006, ČSN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018.

Je technickým partnerem GasNet s.r.o. , členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, členem Českomoravského

sdružení pro zemní plyn a členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky.

 

Kolektiv pracovníků firmy je tvořen bývalými zaměstnanci firem Stavoplyn Zlín, Moravastav Kroměříž, Průmyslové stavby Zlín.

Jedná se o pracovníky s velkými zkušenostmi ve výstavbě plynovodů v obou materiálových variantách / ocel, PE /, v provádění domovních plynovodů, montáži regulačních stanic plynu, v dodávce malých a středních plynových kotelen, provádění vodovodů, kanalizací, topení, horkovodů, teplovodů a zdravoinstalací.

Všichni pracovníci jsou úředně přezkušování pro sváření potrubí z plastů, oceli, mědi, z montáže horkovodů a teplovodů.

publicita-text-web-plynosystunm-inovatenus-voucher-svazlovuanus.jpg


Novinky